הלוואות עמיתים כפתרון לבעיית המימון של העסקים הקטנים בישראל

כדי לשפר את היצע האשראי הזמין לעסקים קטנים, מדינת ישראל מפעילה תוכניות רבות. העיקרי שבהן היא קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה – קרן אשר באמצעות ערבות מדינה שמועמדת לבנקים ולמשקיעים המוסדיים, מצליחה להנגיש ליותר עסקים קטנים יותר אשראי בנקאי, ובתנאים משופרים. אמנם תוכנית זו הצליחה להרחיב לאורך השנים באופן ניכר את היצע האשראי ולשפר את המוניטין של העסקים הקטנים בעיני הבנקים, אך עד לאחרונה היה האשראי שסופק אשראי בנקאי בלבד, וגם כיום, כאשר גופים מוסדיים החלו לפעול במסגרת הקרן, האשראי האלטרנטיבי נותר מחוץ לתחומה.

על רקע הדברים האלה, המחקר דן בשאלה כיצד המדינה יכולה להרחיב את היצע האשראי לעסקים קטנים ולגוון אותו מעבר לאשראי הבנקאי המסורתי?

טל ישראלי
ישראלי התמחתה במחלקת ערבויות המדינה בחשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותה לתכנית, ישראלי עבדה באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, כרפרנטית חברה ושיתוף ציבור. במהלך עבודתה שימשה כממלאת מקום למנהלת תחום שיתוף ציבור, תפקיד שכלל הובלת תהליכי מיסוד והטמעה של...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.