הטמעת תחליפי דלקים לצורך התמודדות עם הפרעות בהיצע הדלק לתחבורה בישראל

מגזר התחבורה של ישראל, כמו אלה של מדינות מפותחות אחרות, מסתמך כמעט לחלוטין על נפט כמקור האנרגיה שלו.  לישראל יש מעט משאבי נפט וגז משלה, וסיכוני חשיפת זעזועים כלכליים או הגיאופוליטיים קיימים ועלולים לשבש את אספקת רמת האנרגיה שישראל נשענת עליו.

מחקר זה בוחן את היכולת – או היעדרה – של מגזר התחבורה הישראלי להתמודד עם זעזועים פוטנציאלים או שיבושים באספקת הנפט והגז העולמי, וכן את האפשרות כי דלקים חלופיים יספקו ביטחון אנרגיה בטווח הקצר והבינוני.

יואב רוטלר
התמחה במנהלת לתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה. לפני הצטרפותו לתוכנית העמיתים, רוטלר עבד כיועץ בחברה פרטית והתמחה בייעוץ ותכנון כלכלי בתחומי חקלאות, סביבה וקיימות. עבודתו כללה בין השאר מחקרים כלכליים למשרדי החקלאות והגנת הסביבה, תכנון אסטרטגי ופיתוח עסקי עבור ארגונים...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.