הדרה פיננסית בישראל – הצעה לפיתרון

מחקר זה בוחן את נושא אגודות האשראי לאוכלוסיות מוחלשות כאחד הפתרונות בישראל להדרה פיננסית.  בארה"ב אגודות האשראי מהוות את אחד הפתרונות החשובים לבעיית ההדרה הפיננסית. אגודות אלו, שהן בבעלות חבריהן, מספקות שירותים פיננסים רבים לאוכלוסיות מוחלשות, ואף מעניקות חינוך פיננסי ומעודדות צריכה נבונה של שירותים פיננסיים.

אסף זילברשטיין
התמחה בבנק ישראל, בפיקוח על הבנקים. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד במשך שנתיים כמתמחה במחלקת ביקורת, בפירמת רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר, שהינה אחד מארבעת פירמות ראיית החשבון הגדולות בישראל, במהלך לימודיו לתואר הראשון, אסף עבד במשרד האוצר, באגף החשב...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.