דירות קטנות -"קטן עלינו"

מחקר זה מסכם שתי מגמות משמעותיות הנצפות בשוק הדיור הישראלי בעשור האחרון: העלייה החדה בעלויות של קניית בית בישראל, וירידה משמעותית במספר הדירות הקטנות בשוק.

המחקר מסב את תשומת הלב לשוק הדירות הקטנות בישראל, מנתח אם  אכן קיים דרישה עבור דירות קטנות, ואם כן, מה מונע משוק הדיור כיום לספק את הצורך בדירות קטנות.

לילי פרידלר
התמחתה במרכז השל לקיימות. טרם הצטרפותה לתכנית עבדה כמנהלת פרויקטים ויועצת בניהול תכנון סביבתי ועירוני, כלל תכנית מתאר הארצית 42 לתחבורה ושירותי ייעוץ סביבתי לרשויות מקומיות. בצבא, שירתה בבקרה וניטור במטה הכללי. בעלת תואר ראשון בניהול וגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מאוניברסיטת בן-גוריון. תואר שני בתכנון ערים...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.