אשראי לעסקים זעירים : תמונת מצב, חסמים מרכזיים ועידוד פעולה למתן אשראי

מחקר זה מנתח את מאפייני מגזר העסקים הזעירים ואת היצע האשראי הנגיש להם. מתודולוגית המחקר כללה סקירה עקרונית של הזירה הבינלאומית, ניתוח של מאפייני העסקים הזעירים בישראל, סקירת דרכי מימון עסקים זעירים בישראל תוך התמקדות
במאפיינים הייחודיים של קרנות המימון, ובחינת החסמים להתפתחות גופי מיקרופייננס בישראל.
מסקנת המחקר היא שיש צורך בטיפול ממוקד ומעמיק במגזר העסקים הזעירים. הממצאים מעלים את הצורך לגבש תוכנית פעולה לעידוד מתן אשראי לעסקים זעירים.

ענת ארבל-שמיר
התמחתה באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. במסגרת השמתה, ריכזה את עבודת ועדת חודק, שיצא להסדיר את ההשקעות של משקיעים מוסדיים באג"ח קונצרניות. לפני הצטרפותה לתכנית, התמחתה במשרדי האו"ם בבריסל למיגור הסמים והפשע. כמו כן עבדה גם במרכז שלם כעוזרת מחקר לפרופ' עומר...
עו"ד דוידה לחמן-מסר
לחמן-מסר מנחת מחקר של העמיתה שירן וקנין. בעבר הנחתה את רעות מרציאנו וענת ארבל-שמיר. לחמן-מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לנושאי כלכלה. במהלך 12 שנות כהונתה במשרד המשפטים, לחמן-מסר הובילה מהלכים לקידום תקנות בסיסיות, חקיקה ורפורמות במשפט תאגידי, חוקי פשיטת רגל,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.