אסדרת פתרונות תחבורת יוממות שיתופית כמענה לגודש בכבישים

בימים אלו גודש התנועה בישראל מגיע לשיאים חדשים. השפעות על המשק רבות וביניהן עלויות חיצוניות הנאמדות במיליארדי שקלים. אתגרים אלו ניצבים בפני מרבית המדינות המפותחות בעולם. אולם מאפייניה הייחודיים של ישראל, צביונה החברתי השונה ואופי ההשקעות כיום בתשתיות תחבורה, דורשים עבור ישראל חלופות שונות מאלו הנצפות בקרב מדינות אחרות. מחקר זה סוקר את שורש הבעיה התחבורתית בישראל ומציע חלופה מקורית וחדשנית עבור התמודדות עם המחסור בתשתיות תחבורה ציבורית. פתרון זה הינו עידוד תחבורה שיתופית. כמו כן, מציג המחקר את החסמים הניצבים בפני עידוד שירותי תחבורה שיתופית ביניהם מדיניות מיסוי, שמירה על הצרכן ועוד. מעבר לכך, מסקנות המחקר מהוות בסיס להמלצות לשינוי במדיניות הרגולטור ביחס לשירותי תחבורה בישראל. מסקנות מחקר זה מהוות בסיס לאפשרויות מגוונות עבור מחקרים ועבודות המשך.

גיא הילב
הילב התמחה ברשות לחדשנות. טרם הצטרפותו לתוכנית עבד כעוזר מחקר של פרופ' מנואל טרכטנברג. הוא חקר את התחומים של טיפול בגיל הרך, והשפעותיה המאקרו כלכליות של חופשת לידה. במסגרת מחקר זה, סייע בכתיבת נייר מדיניות ששם לו למטרה לצמצם פערים...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.