פרופ' ישי יפה מנחה מחקר

פרופ' יפה הנחה את העמית סטאס סוקולינסקי.

דיקן בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.  שימש כיועץ לבנק ישראל ורשות ניירות ערך. פרופ' יפה לימד באוניברסיטת אוקספורד, אוניברסיטת מונטריאול.  פרופ' יפה הנו גם עמית מחקר במרכז לונדון למחקרי מדיניות כלכליות והמכון האירופי לממשל תאגידי הנמצא בבריסל.

את הד"ר בכלכלה עשה באוניבסריטת הרווארד.

שימש גם, כיועץ חיצוני לוועדה בראשות המפקח על הבנקים דודו זקן שעסקה במציאת דרכים להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.