תמיכה ממשלתית ביוזמות אשראי חדשניות

העסקים הקטנים והבינוניים חשובים ביותר לצמיחת המשק, להגדלת הייצור והתוצר, וליצירת מקומות עבודה; אך אחד הכשלים העיקריים בצמיחתם הוא היעדר מימון. מחסור באשראי יכול להוביל למחסור בהשקעות (לדוגמה בהון פיזי, במחקר ופיתוח, בשיווק), ולמנוע מהמשק לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון במגזר זה. דוחות רבים שבחנו את היצע האשראי ומחירו בישראל, מצאו שעקב ריכוזיות המערכת הבנקאית והמחסור בהיצע של אשראי חוץ בנקאי, העסקים הקטנים משלמים מחיר גבוה על האשראי שלהם. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד יכולה המדינה, באמצעות תוכנית תמיכה, להגדיל את היקף האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, ובכך לקדם את התחרות בשירותים הפיננסים במטרה להוזיל את עלויות המימון לעסקים.
על מנת להרחיב את היצע פתרונות האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, מציע המחקר לקדם תוכנית תמיכה ממשלתית בשוק האשראי החוץ-בנקאי, שתתמקד בקידום פלטפורמות אשראי חדשניות, המספקות אשראי בעזרת כלים טכנולוגיים, מימון המונים והלוואות בין עמיתים. היקף פעילותן של הפלטפורמות הללו בישראל הוא עדיין נמוך מאוד ביחס לאשראי הבנקאי וביחס להיקף האשראי שפלטפורמות כאלו מספקות בעולם.

ניתן לבחון כמה סוגים של תמיכה:

א. ערבות לאשראי – מכיוון שהשימוש בפלטפורמות אשראי חדשניות עדיין נתפס כהשקעה מסוכנת ולא מוכרת לציבור המשקיעים, יכולה המדינה לצמצם את הסיכון למשקיע על ידי מתן ערבות, ובכך גם לספק "חותמת כשרות" לפעילות הפלטפורמה.

ב. הזרמת כסף לפלטפורמות – באמצעות תמיכה תקציבית ניתן להעביר סכום חד-פעמי לפלטפורמות האינטרנטיות, או לחלופין להוסיף סכום כסף ממשלתי על כל הלוואה שמעניקה הפלטפורמה (לדוגמה, המדינה תוסיף 10% על כל הלוואה).

ג. אפשרויות נוספות – ניתן להעניק ערבות לגיוס הון זול, או ערבות לגופים מוסדיים שישקיעו בפלטפורמות החדשניות, וכן לפתוח בקמפיין פרסום ציבורי ולפעול לשיתוף מידע בין הבנקים לבין הפלטפורמות החדשניות.

מטרת תוכנית התמיכה היא להרחיב את כלי המימון לעסקים קטנים ולצמצם עלויות בעזרת הגדלת היקפי הפעילות של פלטפורמות המימון החדשניות ועידוד חדשנות בתחום הפיננסי. התמיכה עשויה להוביל גם לשיפור הנגישות לאשראי, להגדלת ההיצע, להרחבת שוק האשראי החוץ-בנקאי ולפיתוח eco-system בתחום פתרונות האשראי. למדינת ישראל, שבה פועלות חברות חדשניות רבות, יש פוטנציאל להפוך למדינה מובילה גם בתחום פתרונות אשראי מבוססי טכנולוגיה.

אורי דביר
דביר התמחה במשרד האוצר, אגף החשב הכללי. לפני הצטרפותו לתכנית, עבד במחלקת אסיה-פסיפיק, במדען הראשי במשרד הכלכלה. העבודה כללה קידום של תכניות חדשות במטרה לחזק את שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין ישראל לסין. בנוסף, עבד כמתרגל בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.