מימון עסקים קטנים ובינוניים ותחרות בתחום הבנקאות

מאת , גיא בן-ישי

policy brief SMEדוח זה מתייחס לשלוש סוגיות ספציפיות:
1) מה ההצדקה לרפורמה ברגולציה הקיימת בתחום הבנקאות?
2) מה המכשולים הרגולטוריים העומדים בפני מתן אשראי בתנאים תחרותיים בישראל?
3) אילו צעדים ניתן לאמץ כדי להבטיח שוק אשראי תחרותי יותר?
הגישה האנליטית של עבודה זו מבוססת על שתי הצעות יסוד. ראשית, בנקאות תחרותית מקדמת מתן האשראי באופן יעיל יותר מאשר יוזמות ממשלתיות מרכזיות. שנית, כדי שישראל תהפוך למרכז פיננסי מצליח, יש לספק הזדמנויות פיננסיות מספיקות לכל שחקני השוק, בלי קשר לרמת הכנסתם או למצבם הדמוגרפי. לכן, אנו מסיקים כי כל ניסיון מקיף לרפורמה בשווקים הפיננסים בישראל חייב להתייחס לפוטנציאל האנושי והכלכלי של כל שחקני השוק. באופן דומה, כל ניסיון מסוג זה חייב גם להתייחס למכשולים הקיימים העומדים בדרכה של תחרות במגזר הבנקאות המסחרית בישראל.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.