קרן מימון ממשלתית לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

המחקר מבקש להציע דרכים לשפר את הקרן הממשלתי המסייעת לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, ההצעות העיקריות הן: תוכנית ארוכת טווח אשר תביא לתוצאות בנוגע לגודל ופונקציות של הקרן; שיפור החולשות של הקרן-במיוחד צימצום טווח הזמן בין הגשת הבקשות לקרן לבין קבלת המימון; אימוץ כלים פיננסים חדשים הקושרים ביחד את הלווה, הממשלה ונותן האשראי.

נועה פרג
התמחתה אצל ח"כ מלי פולישוק-בלוך ,וח"כ סילבן שלום. בעלת תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני ביחסים בין לאומיים שניהם מאוניברסיטת תל-אביב. כיום, עיתונאית בגלובס.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.