תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד במערכת החינוך הישראלית

מחקר זה סוקר את התשומות והתפוקות במערכת החינוך הישראלית וכן את שיטת הקצאת המקורות המופעלת בה. ממצאי הסקירה אומתו מול ספרות מחקרית ומול שיטות תקצוב במדינות אחרות, המדגישות את חשיבותו של התקצוב הדיפרנציאלי לתלמיד ככלי לשיפור הישגי התלמידים במערכת החינוך תוך צמצום הפערים ביניהם.
מחקר זה מראה כי תקצוב החינוך באופן דיפרנציאלי ובאמצעות תקצוב פרטני לתלמיד נעשה מקובל מאוד בקרב מדינות מובילות בעולם, שהוכיחו את יעילותה של הקצאת המקורות באמצעות שיטה זו. על כן, מומלץ ליישם שיטת תקצוב זו בישראל. לטובת זאת מציע מחקר זה מספר ההמלצות.

אליאב פולק
התמחה באגף התקציבים במשרד האוצר. טרם הצטרפותו לתוכנית,  עבד באגף לקשרים בין-לאומיים במשרד האוצר. במהלך עבודתו הוא עסק בניתוח משקים זרים וכן היה חבר במספר צוותי משא ומתן שעסקו בהסכמי סחר חופשי והסכמי הגנה על השקעות. עם מחויבות לשירות הציבורי, השתתף...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.