תמיכות בחקלאות והנזקקים בישראל

מחקר זה מתייחס לפסולת מזון, מדיניות חקלאית ולנזקקים בישראל. המחקר ממליץ על מספר דרכים לספק מזון לאזרחים רעבים בישראל באמצעות יצירת מערכות יעילות יותר כלפי מזון עודף, כולל יצירת מנגנון המחבר בין משרד החקלאות למגזר השלישי, שיהיה אחראי על ארגון תרומות של המזון אשר לא נמכר.

שרון (עוזיאלי) מירסקי
השמה בועדות הכלכלה של הכנסת בעלת תואר ראשון בכלכלה חקלאית וניהול ותואר שני בכלכלה חקלאית וניהול שניהם מהאוניברסיטה העברית. כיום, דוקטורנטית לכלכלה היסטורית באוניברסיטה העברית ומרצה במכללה האקדמית אשקלון
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.