תכניות חסכון לנוער במשפחות מעוטות הכנסה

מחקר זה בוחן את המחסור בתוכניות חיסכון מעשיות עבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה, ואת הדרך המיוחדת שבה המצב הזה משפיע על ילדים הנמצאים בעשירונים התחתונים לפי התפלגות ההכנסות של הוריהם. המחקר כלל גם הצעה לתכנית חיסכון מותאמת "חשבון התפתחות פרט" (IDA) המתמרץ חיסכון לילדי משפחות בעלות הכנסה נמוכה.

איתמר יקיר
התמחה במשרד הרווחה באגף מחקר, תכנון והכשרה. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד ככלכלן וראש צוות כלכלי בהלוי דוויק בע"מ, חברת ייעוץ המתמחה בליווי סוכנויות ממשלתיות בתחומי מכרזים וניהול פרויקטים. בצבא, שירת כמש"ק בחטיבת קרבית משוריינת. במהלך לימודיו לתואר הראשון, התנדב לפרויקט הפר"ח...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.