תכנון מנגנון פיננסי ייעודי למען שילוב חדשנות ישראלית בפיתוח בינלאומי

לישראל, הודות למעמדה הן כמדינה בעלת הכנסה גבוהה והן כמובילה עולמית בחדשנות, ישנו פוטנציאל גדול לתרום לחדשנות טכנולוגית ופיננסית שתקדם את יישומם של היעדים לפיתוח בר-קיימא, ותתרום לפיתוחן של מדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית, בייחוד באפריקה שמדרום לסהרה, שם הצורך בפתרונות חדשניים גדול במיוחד וההיצע מצומצם במיוחד. אולם, חלק ניכר מהפוטנציאל של ישראל אינו ממומש כעת, וגורם מעכב משמעותי לכך הינו היעדרם של פתרונות ייעודיים למימון ופיתוח עסקי.

מחקר זה מציע מתווה למנגנון פיננסי ייעודי להגברת מעורבותו של המגזר הפרטי הישראלי בפיתוח בינלאומי, דומה במהותו למוסדות למימון פיתוח (development finance institutions – DFIs) שהוקמו על ידי שש-עשרה מדינות החברות בארגון ה-OECD. תכנונו של המנגנון יהווה איזון בין שלושה יעדים: א) קידום היעדים לפיתוח בר-קיימא (SDGs) במדינות מתפתחות, ב) הגברת פעילות המגזר הפרטי הישראלי במדינות מתפתחות, ג) יצירת מנגנון בר-קיימא ורווחי שיניב תשואות עבור משקיעיו, בעלי העניין שלו ומוטביו. המנגנון ישאף למנף את ההון הציבורי והפילנתרופי שיושקע בו על מנת למשוך הון פרטי רב ככל האפשר אל תוך השקעותיו, ויבנה שותפויות ארוכות טווח בשווקי יעד ועם ארגוני פיתוח בינלאומי ברחבי העולם, תוך שימוש הן בשיטות עבודה מבוססות של מוסדות למימון פיתוח והן בכלים פיננסיים חדשניים שהפוטנציאל הטמון בהם זוכה להכרה גוברת בשנים האחרונות.

המנגנון המוצע במחקר זה יהווה פתרון מקיף לקשיים שמונעים מההיצע לפגוש את הביקוש במדינות מתפתחות, ובכך עשוי לתרום באופן ניכר לקידום היעדים לפיתוח בר-קיימא ברחבי העולם ולהסיר את החסמים לכניסה לשווקים שקצב הצמיחה בהם הוא מהגבוהים בעולם. תוך כדי כך, הוא יתרום גם לצמיחה הכלכלית ולמעמד המדיני של ישראל עצמה, יפתח עבורה הזדמנויות עסקיות ברחבי העולם, ויציב את ישראל כחלוצה עולמית בחדשנות למען היעדים לפיתוח בר-קיימא.

תומר יפה
עמית במרכז מילקן לחדשנות, עוסק בפיתוח בינלאומי. בעל תואר ראשון בתוכנית המשולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) מהאוניברסיטה העברית. סטודנט לתואר שני בכלכלה פיננסית באוניברסיטה העברית, תואר המשלב לימודי כלכלה עם התמחות במימון. טרם הצטרפותו לתוכנית, עבד כעוזר מחקר בכלכלה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.