שינוי באופי החדשנות, תעשיית הניו-מדיה והשפעתם על מדיניות התמיכה הממשלתית

 מטרת מחקר זה היא לסקור את המגמות האחרונות של שינויים בתחום הניו מדיה בישראל, ולהציע דרכים שהממשלה יכולה לתמוך בחדשנות פיננסית ופיתוח עסקי בתחום.
עמוס שטיבלמן
התמחה בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה. טרם הצטרפותו לתכנית עבד במשרדו של המדען הראשי במשרד האנרגיה ומים. עבודתו כללה ניתוח בתחומי האנרגיה, איכות סביבה ונתונים כלכליים וקידום היישום של תחליפי נפט מבוסס גז טבעיים לצרכי תחבורה. בנוסף היה עוזר מחקר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.