שותפות ציבורית-פרטית לדיור הציבורי

השאלה המרכזית שמחקר זה מנסה להתמודד אתה, היא כיצד לשקם בצורה המיטבית את שיכוני הדיור הציבורי. הפתרון המוצע במחקר — שימוש במודל ה PPP- public private partnership בתחום הדיור הציבורי — אינו מסתפק בהצעת מתווה עקרוני לשיקום הדיור הציבורי, אלא שואף להפוך שוב את הדיור הציבורי, שנתפס בעיני רבים ככישלון, לאמצעי מדיניות אפקטיבי שיסייע לשכבות החלשות באוכלוסייה במציאת קורת גג.

יואל בן אור
התמחה בחטיבת הפרויקטים (PPP) של משרד החשב הכללי במשרד האוצר ובשנה השנייה במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. טרם הצטרפותו לתכנית, התמחה במשרד אגמון ושות', בו התמחה בליטיגציה מסחרית. בצבא, שירת ביחידה הקרבית המובחרת מגלן, קיבל ציון לשבח. במהלך לימודי התואר הראשון היה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.