רכש ציבורי ירוק-מנוע לצמיחה ירוקה

מחקר זה בוחן את יישומה של מדיניות רכש ירוק בישראל בשני היבטים: בהיבט ראשון-נקודות העיקריות שיש לתת עליהן עת הדעת בעת גיבוש מדיניות רכש ציבורי ירוק, והצגת ההמלצות לכלי המדיניות הנדרשים למימוש תוכנית פעולה מקיפה לרכש ציבורי ירוק בישראל. בהיבט השני הצגת מתודולוגיה לניתוח עלות-תועלת של רכש ציבורי ירוק,הנדרשת בעת יישום מדיניות שכזו.

יוחאי ברנשטיין
התמחה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותו לתכנית עבד  כאנליסט בחברת 'אדקיט' המתמחה במחקרים בין לאומיים. תחום המחקר בו התמקד- מדיניות ציבורית וסביבה. כמו כן, במהלך לימודיו האקדמיים פעל כלוביסט לקידום חקיקה סביבתית במסגרת התנדבות ב"מגמה ירוקה", עם דגש על חוקי...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.