קידום תקן לתשתיות תחבורה מקיימות בישראל

תשתיות תחבורה מקיימות הן תשתיות המשלבות עקרונות של הגנה על הסביבה, חיזוק האוכלוסייה המקומית והן בעלות תרומה כלכלית רחבה והן נובעות מתוך צורך של הקטנת פליטות להיערכות לשינויי אקלים. זאת מכיוון שתשתיות תחבורה כיום הן בעלות השפעה שלילית על הסביבה בכמה אופנים: פליטות גבוהות של פחמן דו-חמצני, זיהום אוויר מים וקרקע, פגיעה בשטחים פתוחים, פגיעה בבע"ח ובצמחים ועוד.

כלי מדידה לתשתיות תחבורה מקיימות מכילים מדדים המגדירים פרקטיקות מקיימות לתשתיות תחבורה בעזרתם ניתן לכמת את ההשפעות על הסביבה והחברה וגם להטמיע פרקטיקות ותהליכים מקיימים חדשים.

המטרה המרכזית של המחקר’ לבחון את החסמים וההזדמנויות של השוק הפרטי והמגזר הציבורי בהטמעת תקן לתשתיות תחבורה מקיימות

המלצות מרכזיות:

פיתוח פרויקטי פיילוט

כתיבת מדריכים מותאמים למשתמשים שונים

פיתוח תשתית ידע בתחום הערכות לסיכוניי האקלים

פרסום קולות קוראים בשיתוף משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות לעידוד חדשנות בתחום ולשיתופי פעולה עם האקדמיה וחברות התשתית ומשרד התחבורה

עדכון מפרטים של חברות התשתית

בחינת מודלים חלופיים למימון

תמריצים מבוססי דעת קהל לעמידה בתקן: פרסומים חיוביים, פרסים

יוליה פקרמן
עמיתה במשרד להגנת הסביבה, באגף בנייה ירוקה. בעלת תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון, התמחות בתחום האנרגיה. סטודנטית לתואר שני באוניברסיטה העברית בתוכנית לניהול ומדיניות משאבי סביבה וטבע. טרם הצטרפותה לתוכנית, עבדה כמהנדסת פרויקטים בחברות בתחום האנרגיה המתחדשת. עבודתה כללה ניהול...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.