קידום כלי מדיניות למדידה ולהפחתה של הפחמן המגולם בענף הבנייה בישראל

פליטות פחמן מגולם (Embodied Carbon), קרי סך פליטות הפחמן הדו-חמצני הנוצרות לאורך מעגל החיים המלא של חומר, מוצר או מבנה, מהוות גורם משמעותי מתוך סך פליטות גזי-החממה לאטמוספירה ומחמירות את התחממות הגלובלית.

כיום, ענף הבנייה בישראל מתרכז בעיקר בפתרונות להפחתת פליטות הפחמן התפעולי במבנים (חשמל, חימום, גז וכו'), ואילו מדידה והפחתה של פליטות פחמן מגולם נמצאות הרחק מאחור בסדר העדיפויות, בין היתר בשל היעדר כדאיות כלכלית, היעדר רגולציה והיעדר אינפורמציה בנושא. על מנת למתן את ההשפעות של משבר האקלים ולעמוד ביעדי ההפחתה שמדינת ישראל קבעה לעצמה, נדרש לייצר תמריצים שונים למדידה והפחתה של פליטות פחמן מגולם בענף הבנייה.

המטרה העיקרית של מחקר זה הינה להמליץ על כלי מדיניות כלכליים, רגולטוריים ואינפורמטיביים שינתבו את השחקנים השונים בשוק, הכוללים תעשיינים, יבואנים, יזמים, מתכננים וקבלנים, לעבר מדידה של פליטות פחמן מגולם, ובטווח הארוך יצירה של ענף בנייה דל-פחמן בישראל.

המחקר מבצע סקירה מקיפה על חומרי הבניין בישראל, על שיטות למדידת פחמן מגולם (LCA ו-EPD) ומתודולוגית למדידת הפחתה (הפחתה עצמית והפחתה אל מול נקודת ייחוס קבועה). בהמשך, המחקר בוחן ומציג המלצות מדיניות לפי החלוקה הבאה: שתי המלצות בסיס *לקידום* אסדרה למדידת הפליטות, ולמדידת הפחתת הפליטות; ארבע המלצות לתמריצים כלכליים שיקדמו את השוק לעבר מדידה והפחתה; ארבע המלצות לאסדרה ורגולציה בתחום; *ארבעה* כלים אינפורמטיביים, בסיוע של גורמים שונים, שיובילו *להעלאת* המודעות והמקצועיות בנושא הפחמן המגולם בישראל. ההמלצות מבוססות על מחקר מקיף שמציג את הנעשה בעולם, ומציגות יישום קונקרטי לישראל.

נדב פלדי
עמית באגף בנייה ירוקה, במשרד להגנת הסביבה. בוגר תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב. תלמיד לתואר שני באוניברסיטה העברית, בתוכנית לניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. טרם הצטרפותו לתוכנית, נדב עבד באגף סביבה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.