קידום אגרות חוב ירוקות, חברתיות ובנות קיימא בישראל

אחד המכשירים הפיננסיים הצומחים בשוקי ההון בשנים האחרונות הוא אגרות חוב המונפקות לצורך קידום מטרות חברתיות או סביבתיות: אגרות חוב חי"ב (חברתיות, ירוקות, בר-קיימא). ביכולתן של אגרות חוב אלו לחבר בין יכולת ה-Scaling Up של שוק ההון לבין מטרות סביבתיות או חברתיות.

אולם, שוק אגרות החוב חי"ב בישראל מדשדש בהשוואה לשווקים המקבילים בעולם, בין השאר בשל חסמים מוסדיים ובשל מחסור בתמריצים ייעודיים. במחקר זה, אני בוחן את הסיכונים וההזדמנויות לצמיחה של שוק אג"ח חי"ב בישראל, וסוקר חלופות מדיניות שונות, שמוסדות ממשלתיים ורגולטורים פיננסיים יכולים להוביל בכדי לקדם ולתמרץ את השוק בישראל.

בטווח הזמן הקצר המלצות המחקר:

יצירת סטנדרטים להנפקת אג"ח חי"ב בישראל, עם העדפה לאימוץ סטנדרטים בינלאומיים

הנפקת אג"ח חי"ב ממשלתית

בטווח הזמן הארוך ולאחר הערכה מחודשת, במידה וישנה צמיחה של שוק אג"ח חי"ב בישראל, ובכדי למשוך משקיעים זרים, המחקר ממליץ על הטבות המס הבאות המבוססות על מודל הטבות המס באג"ח מוניציפליות בארה"ב:

ביטול או הנחה על מס רווח הון על קופון תקופתי המשולם בתקופת האג"ח על אג"ח חי"ב

קבלת נקודות מס על הנפקה או החזקה של אג"ח חי"ב

חובב אלסטר
עמית במשרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית. בעל תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע-המדינה (פכ"ם) מהאוניברסיטה העברית, וסטודנט לתואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות באוניברסיטה העברית. בלימודים מתמקד בעיקר במחקרי כלכלה התנהגותית ותורת המשחקים. טרם הצטרפותו לתוכנית, עבד כסטודנט -...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.