פרדוקס הצמיחה בישראל: השקעה בהון אנושי והשפעתה על פריון העבודה בענפי המשק השונים

מחקר זה בוחן את הפרדוקס הגובר במערכת היחסים בין ההון האנושי ופריון העבודה בישראל. למרות ששיעור הפונים להשכלה גבוהה התרבה מאז תחילת 1990, נראה כי במשך ארבעת העשורים האחרונים ישראל נמצאת באותו מסלול של צמיחה בפריון העבודה, עם שיפור מועט. מכאן עולה השאלה: למה עלייה במספר המשכילים לא תרגום לעלייה בתפוקה לעובד? האם חינוך יכול להוביל לצמיחה כלכלית מהירה?

גלעד ברנד
התמחה בשנה הראשונה אצל היועץ הכלכלי של נשיא המדינה, שמעון פרס. בשנה השנייה התמחה באגף התכנון האסטרטגי של משרד הכלכלה. לפני שהצטרף לתכנית, עבד ככלכלן במכון מאקרו לחקר מדיניות כלכלית. עבודתו כללה ביצוע מחקרים וניתוחים של נושאי מקרו-כלכליים עם דגש על כלכלת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.