פיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה ירוקה למגורים

בניינים אחראים לכ -32% מצריכת האנרגיה של העולם (60% בישראל) ומייצרים 19% מפליטות גזי החממה. מציאות זו הובילה לצמיחה של שוק הבנייה הירוקה. למרות שהתייעלות אנרגטית למגורים ממנפת השקעות במשק ב-3.2 פעמים משיעור ההשקעה הראשונית של הציבור, הכלים הציבוריים למנף השקעות אלה אינם קיימים עדיין בישראל.
מחקר זה בוחן את הפערים המימונים והכלים הפיננסיים הדרושים כדי למלא פער השקעה זה, מינוף ותמריצים וכל החוליות בשרשרת ערך הבניין בכדי להשקיע בבניה ירוקה ולמנף את ההשקעה.

עומרי כרמון
עמית במחזור 2015, כרמון התמחה במשרד להגנת הסביבה.מחקרו עסק בפיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל טרם הצטרפותו לתכנית, כרמון עבד כאנאליסט בחברה למחקר אסטרטגי בעבודה עם משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים. עבודתו עסקה בעיקר בתחומים של פיתוח עירוני וסביבתי,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.