ערבויות מדינה בישראל

ערבויות מדינה נועדו לטפל בכשלי שוק בתחומים בהם יש לממשלה אינטרס, בפרט על-ידי הקטנת עלויות מימון לשני מנועים צמיחה עיקריים: עסקים קטנים ובינוניים ותמיכה ביצואנים מקומיים. עם זאת, שימוש מופרז בערבות מדינה יכול להיות בעייתי שכן המדינה אינה יכולה לחזות במדויק מתי וכמה המדינה תצטרך לשלם.

מתוך הכרה בהכרח ובאתגר של ערבות מדינה, מחקר זה מציג הצורך של מנגנון הגבלה עבור ערבות מדינה, על מנת למנוע שימוש לא אחראי של ערבויות ויכולת לנהל סיכונים ולמזער נזק אפשרי במהלך משבר פיננסי.

דניאל מלצר
עמית במחזור 2015, מלצר התמחה במחלקת ערבויות המדינה במשרד החשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד כאנליסט בצוות ייעוץ כלכלי בחיל המודיעין של צה"ל, שם לקח חלק בניתוח הפן הכלכלי של מעבר צה"ל לנגב, בפרויקטי מיחשוב גדולים ובצעדי התייעלות...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.