נזילות שוק האג"ח הקונצרני בהקפים שונים בישראל

מאת , ד"ר גיתית גור גרשגורן

מחקר זה עוסק בהערכת שוק האג"ח הקונצרני בישראל על ידי בחינה אמפירית ומקיפה של נזילותו. שוק הא"גח הקוצנרני פועל בשקיפות גבוהה מכיוון שרוב הפעילות בשוק מתרחשת בבורסה לניירות ערך כאג"ח רשומה למסחר. שני שליש של השווי המצטבר של שוק האג"ח הקונצרני רשום למסחר בבורסה, ובערך 90% של נפח הסחר באג"חים רשומות למסחר נמצא בבורסה.

דסטין פלוטניק
התמחה ברשות לניירות ערך. טרם הצטרפותו לתכנית, היה עוזר מחקר לפרופ' Aparna Labroo בבית הספר לעסקים באוניברסיטת שיקגו. בתפקידו זה, היה מעורב באופן פעיל במספר מחקרים בפסיכולוגיה / שיווק תוך התמקדות בזיכרון אסוציאטיבי ונתונים סטטיסטיים מקודדים. במהלך לימודיו, פלוטניק שיחק...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.