משק החשמל בישראל-הצעת ייעול באמצעות הסטת ביקושים

המחקר בחון אפשרויות לחיסכון במשק החשמל באמצעות תוכנית לניהול הביקוש (Demand Side Management). התוכנית שמוצגת במחקר מפרטת חלק מהתועלת הכלכלית למשק כתוצאה מהסטת ביקושים בקרב משקי הבית. מהתוכנית עולה כי ניתן להשיג חיסכון זה באמצעים מועטים יחסית ולרתום לכך נכונות ציבורית שטרם הופעלה בתחום.

ליאור תבורי
התמחה בשנה הראשונה באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובשנה השנייה בלשכת מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני. טרם הצטרפותו לתכנית עבד במשרד עורכי דין כאיש הקשר העיקרי לדיירים ועבד עם רשויות מקומיות ומנהל מהקרקעי ישראל. כמו כן, היה עוזר הוראה במקרו-כלכלה באוניברסיטת בן-גוריון....
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.