משבר אשראי: שוק אג"ח חברות 2003-2008

מאת , ד"ר גיתית גור גרשגורן

משבר האשראי שפקד את העולם במהלך 2008 היה משבר כלכלי מהחמורים ביותר שהתחוללו בעולם מאז השפל הגדול בשנת 1929 . בעוד שהמשבר בעולם מצא ביטוי בקריסה של מערכות בנקאיות, ביטויו של המשבר בארץ היה שונה והתמקד בשוק האשראי החוץ בנקאי. אחד הכלים המרכזיים החסרים כיום בשיח הציבורי הוא הבנה מעמיקה כיצד משבר כלכלי שהחל כתוצאה מניהול לקוי של מערכות כלכליות בחו”ל, חדר לארץ והתפתח לצורתו הנוכחית. המחקר מנסה לבחון שאלה זו ולתת לה מענה הולם.

שאול זילברמן
התמחה ברשות לניירות ערך. במהלך התמחותו ברשות, תיאם צוות שהיה אחראי על הערכת הסיכון של חדלות פירעון בשוק האג"ח הישראלי. זילברמן היה גם נציג ליוזמה של מדד ממשל תאגידים בישראל. לפני הצטרפותו לתכנית, זילברמן שימש כמדריך בערב לצעירים במצוקה נפשית. בצבא, שירת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.