מנגנון פיננסי לטיפול בבעיית המינים הפולשים

המחקר מתמקד במינים פולשים ומגוון ביולוגי. למרות היותו עניין לאומי משמעותי ועם מגוון רחב של השלכות על החברה וסביבה, הבטחת מגוון ביולוגי אינו נופל תחת תחום השיפוט של כל מוסד גוף או ממשלה. לאור זאת, מחקר זה מציג אפיקים אפשריים למימון הקידום ההכרחי של מגוון ביולוגי בישראל.

טלי שפיגל-אדר
התמחתה בחברה להגנת הטבע. טרם הצטרפותה לתכנית עבדה כיועצת סביבתית בחברה פרטית, העוסקת בעיקר בבנייה ירוקה, זיהום קרקע ומים וצמצום פליטות גזי חממה. התנדבה כמנחת קבוצות במרכז לנפגעות התקיפה המינית בירושלים. בעבר הייתה מנחת קבוצות בגשר, עמותה שמגשרת על הפערים בחברה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.