מנגנון לניהול הטבות המס

מחקר זה מנתח את הטבות המס ובוחן את כל אחת ואחת מההטבות על מנת לסייע לקובעי מדיניות ולציבור להבין טוב יותר את המעורבות של הממשלה בפעילות הכלכלית, והקצאתו של התקציב ואת ההשלכות של שינויים ישירים ועקיפים על מדיניות המיסוי שמוטלת על אזרחי ישראל.
הבדיקה המפורטת של 10 הטבות מס הגדולות, המוערכת בשנת 2015 בכ 43.2 מיליארד ש"ח, מגלה כי הבעיות של ישראל עם הטבות מס הם חמורות במיוחד. הניתוח הניתן במחקר עולה כי ברירת המחדל במקרה הטבות המס בישראל היא לשמר את הפטורים הקיימים, גם כאשר אין הצדקה כלכלית חברתית, ואפילו כאשר ההטבות לא נמצאות כדי להיות כלי יעיל עבור הייעוד שלשמם נוצרו.

גוני נוי
נוי התמחה במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. טרם הצטרפותה לתכנית העמיתים, עבדה ככלכלנית זוטרה במועצה הלאומית לכלכלה ועסקה בקידום הקשרים הכלכליים עם סין ובפיתוח מנועי צמיחה במשק הישראלי. קודם לכן, נוי שימשה כעוזרת מחקר במחלקת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.