מכשירים ותכניות סיוע ממשלתיים לבנקים במשבר

מחקר זה מנתח את עיקרי תוכניות הסיוע לבנקים ולמוסדות פיננסיים מקבילים, שבוצעו במדינות השונות בעת המשבר הפיננסי העולמי האחרון, תוך בחינת מאפייני המערכת הבנקאית בישראל, והתאמתם של מכשירי הסיוע השונים לישראל.

גילה ברונשטיין
התמחתה במחלקת ערבויות מדינת בחשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותה לתכנית, שימשה כעוזרת מחקר בבנק ישראל. התמקדה בנושאי מדיניות המקרו-כלכליים וציבוריים, כגון שיעורי מס סטטוטוריים וניהול מקרו-כלכלי. בנוסף, היתה עוזרת מחקר במכון ון ליר ועוזרת הוראה  במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. בשירות הלאומי, שירתה במשרד הביטחון בתל...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.