מידע אשראי לעסקים קטנים כהתמודדות עם חסמי אשראי

המימון הוא אחד החסמים העיקריים בפני צמיחה של עסקים קטנים, משום שעסקים אלה נתפסים כמסוכנים יותר לעניין פירעון הלוואות, וההלוואות לעסקים קטנים נחשבות לעתים כלא משתלמות בשל הטרחה הרבה הכרוכה בתהליך. הגברת מידע על אודות היסטוריית האשראי של עסקים קטנים, וקביעת דירוג אשראי עבורם, עשויים לספק תמונה אמתית יותר של רמת הסיכון של עסקים אלו, ולהפחית את ההטיה בהערכתם. המידע על אודות עסקים אלה יהפוך לזמין ונגיש עבור מלווים פוטנציאליים נוספים שיתחרו עליהם, וכך יורחבו מקורות האשראי הזמינים לעסקים הקטנים. כל זאת בעלויות תפעוליות נמוכות יותר.

נעמי היימן-רייש
התמחתה במשרד הכלכלה, בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. טרם הצטרפותה לתכנית עבדה כעוזרת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בו היא כתבה מאמרים לכתב העת המקוון 'הפרלמנט'. כמו כן, הייתה עוזרת הוראה ועוזרת מחקר בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית , תוך סיוע בכתיבת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.