מוצרי משיכה לשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל עבר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים. השינוי העיקרי עבור החוסכים הוא המעבר מפנסיה מבוססת זכויות מסוג DB) Defined Benefits) לפנסיה מבוססת הפקדות מסוג (DC (Defined Contribution. מעבר זה יצר מציאות חדשה לכאורה בשוק החיסכון הפנסיוני, מציאות שבה אין מענה מלא לחלק מהצרכים של הפרט.
מהות המחקר היא ניתוח מוצרי משיכה שיתנו מענה לצורכי החוסכים בשלב הפרישה. יש לבחון את מוצרי החיסכון הפנסיוני בעין ביקורתית, מאחר שמחקרים מראים שבחירות של אנשים בנושאי חיסכון לטווח ארוך לאו-דווקא מביאות לידי מקסום התועלת עבורם.
במחקר מוצגים הצרכים והסיכונים בשלב המשיכה של החיסכון הפנסיוני המהווים בסיס לדיון על מוצרי המשיכה השונים ועל מטרת הרגולציה.

מאיה הרן-רוזן
התמחתה באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.   טרם הצטרפותה לתכנית עבדה כעוזרת מחקר באגף הסקטור הציבורי בחטיבת המחקר של בנק ישראל. עבודתה שם כללה כתיבת מאמר לדיון על השפעת הצריכה הממשלתית על החשבון השוטף. כמו כן, השתתפה במחקרים העוסקים במדיניות...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.