מודל פיננסי למינוף פילנתרופיה לפיתוח אזורי הנגב והגליל

מחקר זה בוחן כיצד ניתן לרתום את המגזר הפילנתרופי ולמנף כספים פילנתרופיים כדי לענות על צורכי גיוס ההון של פרויקטים אזוריים נוכחיים ועתידיים בנגב ובגליל, שאינם מקבלים כרגע מענה מימוני הולם.

עידן רייכמן-גושן
התמחה במטה לפיתוח אזורי במשרד הכלכלה. המחקר שלו התמקד במודלים פיננסיים למינוף פילנטרופיה לפיתוח אזורי בנגב ובגליל. טרם הצטרפותו לתכנית, שימש כעוזר הוראה באוניברסיטת בן-גוריון, המכללה האקדמית אחווה, מכללת ספיר ובקורס טייס. בנוסף, עבד כמנהל סניף דרום במרכז בינה לזהות יהודית...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.