מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה

מחקר זה בוחן מודלים פיננסיים חדשניים לקידום פרויקט הפרדת פסולת במקור ברחבי הארץ. המחקר מציע מודל מימוני חדשני, הנותן מענה לחלקן הגדול של הבעיות שאתן מתמודד כיום המשרד להגנת הסביבה. המודל המוצע הוא אינטגרטיבי, ממנף את כספי קרן הניקיון ומעצים את היתרונות של שיתוף הרשויות המקומיות בכל שלבי הטיפול בפסולת: הפרדה, איסוף, מיון ומחזור. בעזרת המודל נבחנים במחקר זה תרחישים שונים של טכנולוגיות ומימון עבור הרשויות המקומיות.

שירי חפר
התמחתה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותה לתכנית, עבדה בארנסט אנד יאנג כיועצת בקבוצה לשיפור ביצועים. עבודתה כללה SAP ויישום אורקל במספר חברות בולטות בישראל כגון תנובה מחלבות, שטראוס, כלל ביטוח וקוקה קולה. ספורטאית רצה מרתון חצי מקצועי, מטפסת הרים וטריאתלון. מתנדבת בטנדם ישראל, שבו...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.