מודלים של הון משותף לדיור בר השגה

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותי במחירי הדירות לרכישה.  השיח הציבורי מוצף בפתרונות אפשריים לדיור בר השגה.
מחקר זה מתמקד בפתרון אפשרי ממשי: מודל הון משותף, לפיו הממשלה או כל שחקן מרכזי אחר יכול להשתתף בבעלות של הדירה או לשמש כעורב משנה לרכישת דירות. המחקר סוקר מספר גרסאות שונות של מודל ההון המשותף, ודן בכדאיות של המודלים בהקשר של שוק הדיור הנוכחי ובמבנה הרגולציה בישראל.

ארנון ברק
התמחה במשרד הבינוי והשיכון. לפני הצטרפותו לתוכנית, ברק עבד כעוזר הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים במספר קורסים בתחום הכלכלה. בנוסף, הוא עבד כעוזר מחקר בתחומים של אקונומטריקה, כלכלת טרור ורווחה בביה"ס למדיניות ציבורית ע"ש פדרמן באוניברסיטה העברית. ברק התנדב כמדריך לתכנון...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.