מודלים לשיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח כגשר לקידום חדשנות ישראלית לפיתוח בינלאומי

יעדי הפיתוח הבר-קיימא (SDGs) מספקים מתווה אוניברסלי משותף למיגור העוני, לשמירה על כדור הארץ ולהבטחת שגשוג לכל בני האדם. הפער הנוכחי במימון יעדי הפיתוח גדול מאוד,  ועומד על כ-2.5 טריליון דולרים בשנה. כאשר בוחנים את אתגרי הפיתוח במדינות מתפתחות, מתברר שפערי המימון גבוהים ומורכבים במיוחד.

עתיד הצמיחה העולמית טמון במדינות מתפתחות. כדי להרחיב את הצלחתה של ישראל כמובילת חדשנות טכנולוגית ולהגיע לצמיחה בת-קיימא, עליה להרחיב את פעילותה בשווקים מתפתחים. מסקנה זו הובילה להחלטת ממשלה מס' 4021 לחיזוק הקשרים המדיניים והכלכליים של ישראל עם מדינות מתפתחות ועל הקמת ועדה בין-משרדית לגיבוש אסטרטגיה בתחום.

שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח מאפשרים להתגבר על חסמים רבים ליצירה ולהטמעה של פתרונות חדשניים לפיתוח בינלאומי. בשנים האחרונות עברה האחריות לקשרים עם מוסדות אלו מבנק ישראל למשרד האוצר, ומספר שיתופי הפעולה עם הבנקים לפיתוח עלה. שיתופי הפעולה נמצאים בהתהוות ובלמידה, ואלה, לצד הפוטנציאל הגלום בהם למתן מענה אמיתי ל-SDGs וכן לשגשוגה הכלכלי של מדינת ישראל, הובילו לשאלת המחקר בעבודה זו: כיצד מודלים של שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים לפיתוח יכולים למנף חדשנות ישראלית לפיתוח בין-לאומי?

מהמחקר עולה כי למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות יש חשיבות קריטית במתן מענה לאתגרי הפיתוח ולכמה חסמים משמעותיים העומדים בפני קידום פתרונות חדשניים במדינות מתפתחות. בחינת החסמים נעשתה דרך הפריזמה של "עמק המוות", וממנה עולה כי בניגוד לדעה הרווחת, אין רק "עמק מוות" אחד, אלא כמה: "עמק מוות" של תזרים מזומנים; "עמק המוות" בשלב הוכחת ההיתכנות; ו"עמק המוות" במעבר לשלב המסחור.

מעבודה זו עולה כי ישנו פוטנציאל עצום בטיוב ובהרחבה של שיתופי הפעולה בין מדינת ישראל ובין הבנקים לפיתוח. בחינת עבודתם של הבנקים לפיתוח ושל שיתופי הפעולה הקיימים של ישראל עמם, הביאה לידי גיבוש המלצות לשדרוג המודלים הקיימים. ההמלצות במחקר זה מתחלקות בשני אופנים: (1) המלצות אופרטיביות לטיוב פעילות קרן המים בבנק לפיתוח הבין-אמריקאי; (2) פיתוח ובנייה של מסגרת חשיבה ליישום מודל שיתוף פעולה חדשני עם הבנק העולמי לשם בניית האב חדשנות בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית. מודל זה נותן מענה משודרג לחסמים הניצבים בפני יצירה והטמעה של פתרונות חדשניים במדינות מתפתחות, ולשלבים השונים של "עמק המוות".

עדי המר
עמיתה ברשות החדשנות. בעלת תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל-אביב וסטודנטית לתואר שני מחקרי במשפטים (LL.M.) בפיתוח בר-קיימא מאוניברסיטת מילאנו. תכנית הלימודים כוללת התמחות בפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי ומעניקה הכשרה בין-תחומית מתקדמת במגמות ואסטרטגיות מקומיות, בין-לאומיות ורב-לאומיות לפיתוח בר-קיימא. טרם...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.