כלים ממשלתיים לקידום השקעות של גופים מוסדיים בפיתוח בינלאומי

בשנים האחרונות  ממשלת ישראל מתחילה להגביר את פעילותה בתחומים של תרומה, סיוע והשקעה במדינות מתפתחות, ובזכות החלטת הממשלה 4021, אף מתחילה לגשש אחר דרכים לשתף את המגזר הפרטי בפעילות זו. המחקר בוחן את הכלים הממשלתיים הקיימים אשר יכולים לתמרץ גופים מוסדיים ישראליים להשקיע בפרויקטים במדינות מתפתחות. המחקר אף מציע להקים קרן שתשקיע בפרויקטים במדינות מתפתחות, במגזרים שבהם יש לישראל יתרון יחסי, ותקדם את יעדי הפיתוח הבר-קיימא תוך קידום המשק הישראלי.

דורון קול
קול התמחה במשרד האוצר, באגף הכלכלן הראשי. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד במשרד להגנת הסביבה כמרכז התחום הכלכלי בתחום לבנייה ירוקה. במסגרת התפקיד נדרש לכתיבת ניירות מדיניות, ניתוחי עלות-תועלת וליווי פרויקטים. במהלך עבודתו, ליווה את פרויקט "שכונה טובה", פרויקט בו הורחב...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.