כלים לתמיכה בחקלאות

כלי התמיכה שמוצגים במחקר זה עשויים לשמש כחלק מתמהיל התמיכות לחקלאות ישראל. ענף הזית שימש במחקר זה כדוגמה המשקפת את החקלאות הישראלית כולה.הוא מלמד על יתרונות החקלאות לצד חסרונותיה. הכימות הכלכלי של ענף הזית עולה בקנה אחד עם הגישה שלטבע ערך אינטרינזי (ערך פנימי) שאינו תלוי בתועלות הכלכליות שהאדם יכול להפיק ממנו.

רוני הרשקוביץ-כהן
התמחתה במשרד החקלאות, חטיבת המחקר כלכלה ואסטרטגיה. בעלת תואר ראשון  בכלכלה וביוטכנולוגיה ותואר שני בכלכלה חקלאית, שניהם מהאוניברסיטה העברית. כיום רכזת כלכלה ומדיניות בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.