כלים להגדלת היצע המימון לייצוא במשק הישראלי

חוסר היציבות של השווקים הפיננסיים בשנים האחרונות העלו את עלות מימון היצוא . מתוך הכרה כי עלות זו היא לעיתים קרובות גורם מכריע עבור קונים פוטנציאליים, במדינות רבות החליטו לסייע ליצואנים בתחום זה. מחקר זה מתמקד בכלים מימונים לטווח הבינוני והרחוק, טווח זמן הדורש יותר בטחונות וביטוח.

רותם הורוביץ-רשף
התמחתה במחלקת ערבויות המדינה , במשרד החשב הכללי במשרד האוצר. טרם הצטרפותה לתכנית  עבדה  כעוזרת מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים, עזרה ר לנתח את ההשפעה של תכנית ריכוזיות מ- 2003 באילוצי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, ועבדה על מחקר ניתוח היחס בין תקנות...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.