התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור-המקרה הישראלי

מחקר זה בוחן את השימוש בהנפקת מניות לציבור כמנגנון גיוס הון בחברות קטנות. שוק ההנפקות בישראל התאפיין בפעילות חריגה בגודלה בשנות הבועה. חברות רבות הנפיקו בתקופה זו מניות בגדלי הנפקה שונים, וכך התקבל מדגם המאפשר לבחון את התפתחותן של חברות קטנות לאחר הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב. התפתחותן של חברות אלה נבחנה בשני מישורים משלימים: 1. חברות שהנפיקו מניות לציבור לראשונה בשנות הבועה אך בהמשך המסחר במניותיהן הופסק; 2. חברות שממשיכות להיסחר בבורסה לאחר שהנפיקו מניות לראשונה בשנות הבועה.

מיכאל גורקוב
התמחה, בשנה הראשונה ברשות לניירות ערך ובשנה השנייה בבנק ישראל. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד בבנק דיסקונט לישראל, וכעוזר הוראה באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית תל אביב-יפו, במגוון רחב של קורסים לכלכלה. בצבא, שירת כראש צוות ועוזר טכני בחיל האוויר הישראלי. בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.