התפתחות הפרמיה להשכלה בענפי המשק, גורמי ביקוש והיצע 1997-2011

מחקר זה בוחן את התפתחות הפרמיה להשכלה במשק הישראלי בשנים 1997 — 2011 . הפרמיה להשכלה מוגדרת כפערי השכר בין עובדים שרכשו השכלה גבוהה לבין עובדים בעלי השכלה תיכונית בלבד, וממנה ניתן להסיק לגבי תנודות בביקוש לעובדים משכילים. אמידת הפרמיה להשכלה לאורך תקופה ממושכת, בהתחשב בשינויים במלאי ההון האנושי, מאפשרת לבחון את התפתחות הביקוש של הפירמות לעובדים משכילים אל מול ההיצע של עובדים אלה.

גלעד ברנד
התמחה בשנה הראשונה אצל היועץ הכלכלי של נשיא המדינה, שמעון פרס. בשנה השנייה התמחה באגף התכנון האסטרטגי של משרד הכלכלה. לפני שהצטרף לתכנית, עבד ככלכלן במכון מאקרו לחקר מדיניות כלכלית. עבודתו כללה ביצוע מחקרים וניתוחים של נושאי מקרו-כלכליים עם דגש על כלכלת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.