השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה

מחקר זה מנתח את התחרות בקרן הפנסיה ושוק המוצרים בישראל, מתמקד במיוחד על השפעת הפרסום על תחרות. על ידי הסתכלות על שלוש הקטגוריות הראשיות של המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק הישראלי, המחקר מגיע למסקנות על היבטים מרכזיים של התפתחות בשוק הפנסיה, כמו גם סיכויי העתיד שלו.

נועם פרלסון
התמחה, ברשות להגבלים עסקיים. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד בבנק פאג"י בתחום האשראי ופיתוח עסקי של עמותות ועסקים קטנים. במאמץ לקדם את הסולידריות חברתית וזהות יהודית, השתתף במספר פרויקטים חינוכיים כמנחה של חיילים וקבוצות נוער שעסקו בנושאים כמו זכויות אדם, מנהיגות ומעורבות קהילתית. בצבא,...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.