השפעת ההקצאה המוסדית של מים, עובדים זרים וקרקע על היעילות הכלכלית של המגזר החקלאי

המחקר משתמש בנתוני "מפקדי העובדים הזרים"  כדי לעסוק בשאלות המרכזיות: האם מערכת האסדרה להקצאת קרקע ועובדים זרים משפיעה על היעילות הכלכלית, ואם כן, כיצד? האם מערכת זו להקצאת קרקע ועובדים זרים משרתת ומקדמת את המטרות האסטרטגיות והלאומיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר?

 

רוני הרשקוביץ-כהן
התמחתה במשרד החקלאות, חטיבת המחקר כלכלה ואסטרטגיה. בעלת תואר ראשון  בכלכלה וביוטכנולוגיה ותואר שני בכלכלה חקלאית, שניהם מהאוניברסיטה העברית. כיום רכזת כלכלה ומדיניות בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.