השפעת הבטחת המקדמים בביטוחי מנהלים על יציבות חברות הביטוח

מטרתו של מחקר זה לבחון את השאלה האם פוליסות ביטוחי המנהלים הנמכרות כיום בישראל על-ידי חברות הביטוח עלולות להביא בעתיד, הקרוב או הרחוק, לידי פגיעה ביציבותן.

ליאור תבורי
התמחה בשנה הראשונה באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובשנה השנייה בלשכת מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני. טרם הצטרפותו לתכנית עבד במשרד עורכי דין כאיש הקשר העיקרי לדיירים ועבד עם רשויות מקומיות ומנהל מהקרקעי ישראל. כמו כן, היה עוזר הוראה במקרו-כלכלה באוניברסיטת בן-גוריון....
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.