הסדרי חוב בישראל

הליך הוגן ויעיל של הסדרי חוב הוא מאבני היסוד של שוק הון מתקדם ושל כלכלה ריאלית בריאה. הבטחת תמריצים נכונים לכל השחקנים מסייעת רבות להליכי הסדר חוב הוגנים ויעילים. מחקר זה מבקש לבחון את התופעה, להצביע על כשלי השוק הקיימים, ולהציע דרכים לתיקון הכשלים ולשיפור וייעול התהליך כולו.

אנדרי ינאי
התמחה בבנק ישראל. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד ביחידת הכספים של משרד התובע במשרד המשפטים, בו פעל בתחום של ליטיגציה אזרחית ואכיפת החוק. כמו כן,  התמחה הבית הדין הפלילי הבינלאומי ברואנדה בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. הוא סייע לשופטים בלשכה לערעורים וקידם קשרים של...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.