הגברת שיעור השתתפות המיעוטים בשיעור העבודה: הערכת שירותי התעסוקה בקרב נשים ערביות

בעוד ששוק העבודה הישראלי בשנים האחרונות ראה שיעור האבטלה הנמוך יחסית – כ -7% זה מלווה עדיין בשיעור נמוך יחסית של השתתפות בשוק העבודה. זה נכון במיוחד בקרב קבוצות מסוימות של האוכלוסייה, כולל נשים חרדיות, נשים שאינן יהודיות וגברים שאינם יהודים. מחקר זה מעריך את המכשולים העומדים בפני אוכלוסיות אלו בהתמודדות בכניסה  לשוק העבודה.

נור פרו-זהלדיין
התמחתה בשירות התעסוקה. טרם הצטרפותה לתכנית,  עבדה כרכזת הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה בקהילה הדרוזית. הפרויקט הנו קשור למספר משרדי ממשלה ומטרתו הרחבת נגישות להשכלה גבוהה ולמשרות ברשויות המקומיות. כחלק ממחויבותה לחברה , התנדבה גם  כרכזת תעסוקה במועצה המקומית. לפני כן, עבדה כמורה המכינה תלמידים לבגרות...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.