בנייר ירוקה בישראל-התועלת מאימוץ מחייב של תקינה ירוקה בבניה חדשה למגורים

מחקר זה בוחן את התועלת מאימוץ תקן הבנייה הירוקה החדש (5281 ) 2011  כמחייב עבור כל בנייה חדשה למגורים בישראל בין השנים 2011 — 2020 . המחקר בוחן את השפעת התקן על ייצור פסולת בניין וצריכת מים וחשמל. המסקנה היא שהתועלת
הכלכלית הישירה לצרכן קיימת גם היום אך אינה משמעותית בטווח הקצר, לעומת זאת התועלת לטווח הארוך עשויה להיות רבה מאוד. גם בהערכת חסר, התועלת ברמת המשק נעה בין 3.4 מיליארד ל 8.7 מיליארד ש"ח עד סוף העשור, וצפוי שהיא תהיה גדולה אף יותר בעשורים הבאים.

תמר ישראלי
התמחתה במשרד להגנת הסביבה באגף תכנון ופיתוח בר קיימא. טרם הצטרפותה לתכנית, היתה עמיתת מחקר במרכז הבינתחומי הרצליה. המחקר שלה כלול חדשנות אקולוגית כמנוע צמיחה כלכלי לישראל, סימביוזה תעשייתית בייצור דלק ביולוגי והשפעות סביבתיות של טכנולוגיות אנרגיה מתחדשות. כמו כן, שימשה כעוזרת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.