בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית

מחקר זה מציג ניתוח כמותי על ההשפעה הכלכלית של התחדשות עירונית, בנוסף מספק דוגמאות של כלי מימון חדשים כדי להגביר את היעילות ואת ההשפעה של פרויקטים להתחדשות עירונית.

גלב קלמפרט
התמחה במרחב התנועה לעירוניות בישראל. לפני ההצטרפות לתוכנית עבד במחלקת ניהול סיכונים בחברת כלל ביטוח אשראי, העבודה כללה ניתוח דוחות כספיים וכתיבת דוחות דירקטוריון ומבטחי משנה. במקביל התנדב בעמותת חינוך לפסגות בלימוד חשיבה מתמטית בכיתה ט' בחטיבת ביניים ביפו. לפני...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.