איכות המורים בישראל

מחקר זה מציעה מספר המלצות: הערכות שנתיות בעלות דפוס שיטתי ואחיד בכל רחבי הארץ, במטרה למדוד את הישגי התלמידים; הדרכה למורים שיתקיימו בתוך המסגרת הבית ספרית שלהם; הרחבת האוטונומיה של בתי ספר בודדים בהתמודדותם עם איכות המורה; מתן תמריצים כספיים למורים ולבתי ספר על בסיס הישגי תלמידים.

אהרון כהן-מוהילבר
התמחה אצל בנימין נתניהו וח"כ אמנון כהן. בעל תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית. דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה ארה"ב. כיום, Assistant Professor of Strategy and Entrepreneurship at London Business School.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.