מעבדה לחדשנות פיננסית – כלים שיסייעו להאצת הצמיחה בתחומי הקלינטק, ההתייעלות אנרגטית והאנרגיה בת קיימא

אירועים

בשיתוף פעולה עם משרד האנרגיה והרשות לחדשנות, התקיימה מעבדה לחידושים פיננסים בנושא מעבדה לחדשנות פיננסית – כלים שיסייעו להאצת הצמיחה בתחומי הקלינטק, ההתייעלות אנרגטית והאנרגיה בת קיימא. מטרת המעבדה היה להתאים כלי מימון ושיטות עבודה לתעשיית הקלינטק הישראלית – בדגש על יצירת מקורות חדשים לייצור אנרגיה, מערכות הולכה, אחסון ומדידה – שיסייעו לה להתפתח ולהתגבר על פערי המימון המשמעותיים המהווים "עמק מוות" במגזר עתיר הון זה. המעבדה התייחסה גם לשיטות חדשניות לקידום, ליישום ולמדידה של התייעלות אנרגטית, כמו גם לגידול במספר הספקים העושים שימוש ברשת חשמל יחידה – כגון ארגון, בעלות, רגולציה ומימון – תוך הבטחת הביטחון האנרגטי למדינה. כמו כן, נדון בהזדמנויות הנובעות משיתופי פעולה עם שווקים מתעוררים – שימוש בכלי מימון בינלאומיים לפיתוח מדינות מתפתחות והרחבת הנגישות לניסויים ואתרי בטא.

המעבדה כללה למעלמה מ-75 משתתפים בינהם מומחים לטכנולוגיה, מדיניות רגולציה מימון והשקעות מישראל, קליפורניה ועוד

צילום: חן לאופולד

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.