סדנה בנושא פיתוח הנדסי במרכז בלום לכלכלות מתפתחות

אירועים

סדנה בנושא פיתוח הנדסי במרכז בלום לכלכלות מתפתחות באוניברסיטת קליפורניה-ברקלי. השתתפו בסדנאות סטודנטים יחד עם פרופ' אליס אגוגינו וד"ר יעל פרז בתחומי פתרונות פיננסיים לאתגרי אגריטק, אנרגיה ומים.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.